Çalışma Sürelerinin Planlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

verimli çalışmak için uyulması gerekenler

- Çalışma sürelerini mümkün olduğunca günün aynı saatlerine yerleştirmek gerekir. Çünkü bu öğrencinin o saatlerde öğrenmeye güdülenmesini sağlar. Unutmayın çalışma alışkanlığı da uyku gibi acıkma gibi bir alışkanlıktır.

- Çalışmaya başlamadan önce ders çalışmayı engelleyecek bahanelerden uzaklaşmak gerekir.

- Ders çalışmaya mümkünse en az sevilen dersten başlamak en uygunudur.

- Çünkü öğrencilerin bir alışkanlığı da sevdiği dersleri çalışmak sevmediklerini ertelemektir. Oysa sınavda sevmediği derslerden de soru yapmak zorundadır.

- Öğrenmede güçlük çekilen ders hangisi ise o dersten başlamak daha fazla zamanda bol soruyla desteklemek gerekir. Diğer derslerde zorlanma yoksa, daha az zamanda daha az soruyla desteklenerek çalışılabilir.

- Bu tür bir planlama oldukça esnek ve öğrencinin bireysel özelliklerini dikkate alan bir çalışma tarzıdır. Kurulması gereken denge, başarının düşük olduğu alanlarda başarıyı yakalamak ama diğer dersleri de ihmal etmemektir.

- En iyi çalışma biçimi ara vererek yapılan çalışmadır. Ancak verilen aralar çok uzun olursa motivasyon düşer, çalışma isteği azalır.

- İki zor dersi üst üste çalışmamak, bir sözel dersten sonra bir sayısal ders çalışmak öğrenme açısından daha verimli olabilir.

- Çalışma planı yaparken gerçekçi olmak gerekir.

- Her ders için çalışma hedefi belirlenmelidir.

- Sınava hazırlanan bir öğrencinin görevi sadece bilgiyi öğrenmekle bitmez.

Aynı zamanda kendine has bir sınav tekniği geliştirme yolunu da aramalıdır.

- Bilgiyi kullanmayı, yorum yapmayı, zamanı ve hızını ayarlamayı öğrenmelidir.

- Problem çözme hızını arttırmak için çok soru çözmelidir. Unutmayın sınav 3 saat sürmektedir. O yüzden saatli deneme sınavı çözmek zamanı kullanma ve teknik geliştirme açısından faydalı olacaktır.

DERSİNİ YAP, KEYFİNE BAK.

Rehberlik Öğrenme Verimli Çalışma
Aynı konudaki

Diğer Makaleler