Edindiğimiz Bilgileri Uzun Süreli Hafızaya Nasıl Aktarırız ?

bilgilerimizi nasıl sınayabiliriz?

- Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur. 

- Çevreden beyne devamlı olarak uyarıcılar gelir. 

- Çevreden gelen bu uyarıcılar hafızaya yerleşir. 


- İnsan hafızası kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılır...

Uyarıcılar ilk önce kısa süreli hafızaya gelir. Oysa bilginin uzun süreli hafızaya geçmiş şekli önemlidir. Çünkü uzun süreli hafıza günlerle hatta haftalarla sınırlıdır. Bilginin uzun süreli hafızaya geçmesi düzenli tekrarların yapılmasıyla sağlanabilir. 

- Bilgilerimizi tekrar etmediğimizde karşılaşacağımız durum "unutma", tekrar ettiğimizde ise "hatırlama" olacaktır. 


- Öğrendiğimiz bilgileri sınayıp, "ben neyi ne kadar öğrendim?" sorusuna cevap bulduğumuzda bilgiyi hafızamıza yerleştirmiş oluruz. Aksi takdirde geriye sadece bilgi kırıntıları kalacaktır. 

- Yapılan araştırmalar öğrenilen bilgilerin % 70'nin 24 saatte unutulduğunu göstermektedir. Tekrar yapılmadan biriktirilen bilgi altından kalkılması güç olan bir yığındır. Bu yüzden bir ders programı yapmak zorundasınız. Tekrar yapmayı geciktirdiğinizde zaten öğrenmiş olduğunuz bilgiyi yeniden öğrenmek zorunda kalırsınız. 


- Tekrarlarınızı günlük, haftalık ve aylık olarak gruplayabilirsiniz. 


- Unutmayı önlemenin bir başka yolu da not tutmaktır. 

- İyi not tutmak için iyi bir dinleyici olmak gerekir. 

- İyi bir dinleyici olmak için de bir önceki ders notlarını gözden geçirmek, derse devam etmek gerekir. 


- Derste anlatılanları iyi anlamak ise bütün duyulardan iyi yararlanarak gerçekleşebilir. 


- Gözler tahtaya öğretmene ve not defterine yönelir. 


- Kulaklar öğretmende, ellerimiz ise not tutar. Yani zihin bütün ders boyunca çalışır. Böyle ders dinleyen bir öğrencinin dikkati kolay kolay dağılmaz. 

GÜNLÜK TEKRARLAR  


O gün içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların kısa bir tekrarının yapılmasıdır. Gün sonunda her ders için yapılan 10 dakikalık tekrar bilginin 1 hafta unutulmamasını sağlar. 


HAFTALIK TEKRARLAR  


O hafta içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların öncelik sırasına göre gözden geçirilmesidir. Bir hafta sonunda yapılan tekrarlar bilginin 1 ay unutulmamasını sağlar.

AYLIK TEKRARLAR  


O ay için işlenen konuların ve tutulan notların gözden geçirilmesidir. 1 ay sonunda yapılan tekrarlar bilginin uzun süreli hafızaya geçmesini sağlar. Söz konusu tekrarlar yapılmadığında öğrendiğimizi zannettiğimiz bilgilerin büyük bir çoğunu kısa sürede unuturuz. Zaten planlı çalışmadan kastedilen de düzenli tekrar programıdır.

BİLGİLERİMİZİ NASIL SINAYABİLİRİZ ?  


Uzun süreli hafızada depolanan bilgilerin kullanılır hale gelmesi için sınanması gerekir. En iyi sınama yöntemlerinden birisi de, konu ile ilgili çok sayıda soru çözmektir.

Rehberlik Öğrenme Verimli Çalışma
VERİMLİ

Ders Çalışma Teknikleri

Ders Programı Nedir?

Verimli Ders Çalışma Programı Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ders Çalışmayı Etkileyen Tuzaklar

Ders çalışmayı etkileyen tuzaklar nelerdir?

Edindiğimiz Bilgileri Uzun Süreli Hafızaya Nasıl Aktarırız?

Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur. Bilginin uzun süreli hafızaya geçmesi düzenli tekrarların yapılmasıyla sağlanabilir.