Kurslar

Kurumumuz tarafından açılan ve yürütülen kurslar.

Özel

MUTLU Özel Kurs

Özel Öğretim Kursları

İzmit KOCAELİ

MUTLU Özel Kurs'a kayıt olduktan sonra Bilgi Düzeyi Belirleme Sınavı yapılır. Sınavın sonucuna göre bilgi düzeyi ve öğrenme ihtiyacı aynı olan öğrenciler aynı sınıflara yerleştirilir. Bu uygulamanın amacı homojen sınıflar oluşturmaktır. Bilgi düzeyi aynı olan öğrencilerin bir araya getirilmesi, dersin işlenmesi, sınıfın motivasyonu, bilginin hızlı ve doğru kavranması açısından önemlidir. Sınıflar oluşturulurken Bilgi Düzeyi Belirleme Sınavının yanı sıra öğrencinin geldiği okul, okul başarısı da değerlendirilir.
- Kursumuz; bilgi düzeyi, algılama düzeyi, kavrama gücü açısından farklılık gösteren öğrencilere sınav uygulayarak, düzeylerine göre sınıf oluşturma yoluna gitmektedir.
  - Bilgi düzeylerine göre oluşturulan sınıflarda öğretim daha sağlıklı olmakta ve başarı hızla yükselmektedir.

- Her konunun öğretimi sınıfın düzeyine göre yapılır. 
- Konu anlatımı yapıldıktan sonra test çözümüne geçilir. Böylece konu pekiştirilmiş olur. 
- Sınıf içi testleri dışında öğrenciye çalışma testleri verilir. Testlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
- Sıklıkla Genel Tarama testleri ve Genel Deneme sınavları uygulanır. Genel Tarama sınavlarının amacı öğrenilenlerin sınanmasıdır. Cevap kâğıtları optik okuyucuda değerlendirilip, en kısa zamanda öğrenci ve velilere duyurulur. 
- Deneme Sınavlarının amacı öğrencinin deneyimini arttırmak, yetersiz olduğu konuları aktarmak, bilgisini ve zamanını iyi kullanma alışkanlığını kazandırmaktır. Deneme sınavlarımızın soruları, konu, kalite ve zorluk derecesi bakımından ÖSYM sınavları bazında hazırlanır.
Ödevler
- Verilen ödevler her hafta ilgili öğretmen tarafından bire bir kontrol edilip eksik olan konular etütlerde kapatılır. 
Etütler
Öğretmen - Öğrenci iletişiminin sıcaklığı ve kurumla öğrencinin bütünleşmesi, çalışma performansını, özgüveni ve başarıyı arttırma amacına yöneliktir.
Etütlerin bir amacı da kurum ve öğrenciler arasındaki bağın güçlenmesini sağlamaktır. 

- Etütler, birebir etüt veya sınıf etüdü şeklinde uygulanır. Ancak birebir etüde ihtiyaç duyulduğunda öğrencinin öğretmeninden randevu alması gerekmektedir. 
- Hangi dersten veya hangi saatte etüt yapılacağı öğrenciye önceden duyurulur. 
- Hafta Sonu gruplarının sınıf etütleri, Hafta içi günlerinde genellikle öğrencilerin okuldan çıkış saatlerine uygun zamanlarda yapılır. 

Etüt Çalışmalarımız
Sınıf Etütleri : Öğrencinin anlama güçlüğü çektiği konuları yeniden gözden geçirmek amacıyla yapılır. Hangi dersten ne zaman etüt yapılacağı duyuru panosuna yazılarak öğrenciye bildirilir. Bu etütler hafta içi yapılmaktadır.
Bire Bir Etütler : Öğrencilerin çözmekte zorlandığı soruları çözmek, anlayamadıkları konuları öğrenmek ve geliştirmek için ders öğretmeninden randevu alarak bire bir yaptıkları çalışmadır.

Öğretmenlerimiz her gün öğrencilerin sorularına yardımcı olmak amacıyla kursta bulunur.
Etütlerden Amaç
- Yeterince anlaşılamayan konuların tekrarı
- Gerekirse okul derslerine yönelik tekrar 
- Soru çözümü yapılır.
- Sınıf etütlerinde yoklama alınmaktadır.

Seçkin Öğretmen Kadrosu

Deneyimli Öğretmen kadromuz ve Öğrenci Başarı Takibi

Konular

MEB ve ÖSYM Müfredatına Uygun Çalışma Programı ve Ders İşlenişi

Dereceler

Derece Alan Öğrencilerimiz ile Başarısı Kanıtlanmış Özgün Öğretim Sistemi