Sözel Dersleri Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar

sözel dersleri çalışırken nelere dikkat etmeliyiz ?

Sözel dersleri çalışmak birçok öğrenciyi sıkabilir. Öğrencilerin bu derslere çalışırken sıkılma nedenleri ise, ezberlemeye çalışmaları ve bir amaçlarının olmamasıdır. Bu nedenle sözel dersleri çalışırken şu konulara dikkat etmek gerekir: 

- Okunulacak konuyu dönüş yapmadan bir kez hızlı okuyun. 


- Sonra başa dönün. Ana başlık ve ara başlıklardan yararlanarak konunun hangi amaçla okunacağı ve ne kazandıracağına yönelik sorular hazırlayın. "Benim bu konuyu öğrenme nedenim nedir?" sorusunu cevap vermeye çalışın. 

- Konuyla ilgili şekil ve şemalar çizerek çalışmak sözel dersleri daha az sıkıcı yapar. Özellikle coğrafya dersini çalışırken atlastan faydalanmayı unutmayın. 


- Konular arasında bağlantı kurun. Neden-sonuç ilişkisini iyi kavramaya çalışın. 


- Her çalışmanın ardından konuyu pekiştirecek sorular çözün. 

- Soruları çözerken şıkları açıklayın. Yani doğruysa neden doğru yanlışsa neden yanlış olduğunu tekrar edin. Böylece konular arasında bağlantı kurup, yorum gücünüzü arttırıp ezberden kaçınmış olursunuz. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlarınızı aksatmadan yapmalısınız.  

- Soruları çözerken öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, soruyu doğru anlamaktır. Bunun için soruyu okurken, o konuda hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmak gerekir. Sorunun okunuşu bitinceye kadar yanıtı düşünmemek gerekir. Çünkü genelde öğrenciler sorunun ilk cümlesini görünce yanıtı düşünmeye başlarlar. Zihinleri yanıtla meşgul olduğu için gözleri soruyu okuduğu halde okuduklarını algılayamazlar ve bu yüzden ilk cümle veya sözcüklerin yaptırdığı çağrışımlara göre yanıt verirler. Öncelikle yapılması gereken soruyu anlamaktır.  


- Ayrıca seçeneklerin hepsini okumadan doğru yanıtın hangisi olduğuna karar vermemek gerekir. Çünkü soruların çeldiricisi doğru yanıttan önce olabilir. 


- Soruları okurken acele etmeyin. Bazen acele yüzünden soruyu yanlış anlayabilirsiniz. Aslında amaca ulaşmak için en iyisi hem hızlı hem de doğru yanıtlamaktır.

- Ancak bu olmuyorsa doğruluk tercih edilmelidir. Çünkü biliyoruz ki her yanlış yanıt, doğru yanıtların dörtte birini götürür. 

Rehberlik Öğrenme Verimli Çalışma
VERİMLİ

Ders Çalışma Teknikleri

Ders Programı Nedir?

Verimli Ders Çalışma Programı Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ders Çalışmayı Etkileyen Tuzaklar

Ders çalışmayı etkileyen tuzaklar nelerdir?

Edindiğimiz Bilgileri Uzun Süreli Hafızaya Nasıl Aktarırız?

Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur. Bilginin uzun süreli hafızaya geçmesi düzenli tekrarların yapılmasıyla sağlanabilir.